Đêm nhạc Lexus 2016

Cùng với Bond – tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại, các nghệ sĩ Việt Nam tham gia trong chương trình đều là các tên tuổi lớn như diva Thanh Lam, Mỹ Linh.Đây cũng là một thử nghiệm rất mới khi nhạc sĩ Quốc Trung quyết định hoà trộn sự sang trọng của nhạc cổ điển với những thanh âm mang tính hiện đại. Đêm nhạc Lexus 2016 đã đem đến câu chuyện về sức sống và sự sáng tạo luôn song hành với thời gian, cũng chính là những gì Lexus gửi đến khách hàng – những sản phẩm đắng cấp và cải tiến không ngừng trên cơ sở phát huy những tinh hoa truyền thống.